אא

תנאי שימוש באתר פספורטקרוז

 1. תנאי שימוש באתר פספורטקרוז

  התעדכנו לאחרונה ב- 17.6.24

 2. השימוש באתר PASSPORTCRUISE בכתובת: www.passportcruise.co.il) המופעל ע"י מ.ת.ת החברה הישראלית למידע תיירות ותעופה בע"מ ("החברה") באתר PASSPORTCRUISE ובכל מקום אחר בו מתפרסמים תכני האתר (כולם להלן ביחד: "האתר ,("מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן, ולפיכך הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר בעיון. כל שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לאמור בתנאי השימוש של האתר כמפורט להלן.
 3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולארי, טאבלט, או כל אמצעי אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי אחר.
 4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לגברים ונשים כאחד וכן לתאגידים ולגופים אחרים בעלי ישות משפטית.

 5. כל התכנים המופיעים באתר - לרבות אך לא רק, תוכן מילולי, כתבות, מאמרים, ידיעות, מידע, נתונים, סקירות, תמונות, צילומים, סרטונים, קבצים קוליים או מוזיקליים, איורים, תרשימים, וכן כל תו, סימן, סמל, סימן מסחר, לוגו, צלמית וכיו"ב - הינם רכושה הבלעדי וקניינה הרוחני של החברה ו/או של שותפיה העסקיים. אין להשתמש בתכנים אלה, לרבות, אך לא רק ,ברשתות חברתיות ו/או בכל מדיום ו/או פרסום אחר מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 6. התכנים באתר נועדו לשימושך האישי והפרטי בלבד, לשם צפייה, קריאה וקבלת מידע רלוונטי. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ ברבים, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים שבאתר, ואין להציגם בכל מדיה או מדיום שהוא, לרבות ברשתות חברתיות, באתרי אינטרנט ו/או בערוצי תקשורת ו/או בפרסומים ו/או בכתבות ו/או בעיתונות ו/או במגזינים אחרים ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב לכך מהחברה.
 7. באתר מתפרסמים פרסומות, הצעות, דילים, ומידע מסחרי מטעמם של שותפים עסקיים של החברה ו/או מטעם מפרסמים שונים (להלן: "מידע שיווקי" או "פרסומות" או "הצעות"). החברה אינה נושאת בכל אחריות לגבי המידע השיווקי או הפרסומות או ההצעות המתפרסמים באתר מטעם אותם גורמים, וכל האמור באותו מידע הינו על אחריותם הבלעדית של אותם גורמים בלבד. יובהר כי החברה אינה בודקת או מוודאת את הדיוק ו/או הנכונות ו/או האמיתות של תוכן המידע השיווקי או הפרסומות שבאתר או ההצעות וכל המצוין באותו מידע שיווקי או בפרסומות או הצעות הינו על דעתם של המפרסמים בלבד. אין בהצגתם של המידע השיווקי, הפרסומות וההצעות באתר משום המלצה או עידוד או תמיכה מטעם החברה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים לרכישה ע"י אותם גורמים, החברה אינה צד לכל התקשרות הנעשית בינך ובין אותם גורמים.
 8. כל עסקה אשר תתבצע בינך ובין גורמים אלה באתר על סמך המידע השיווקי ו/או הפרסומות ו/או ההצעות הינה על אחריותך ו/או על אחריות גורמים אלו בלבד, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה אשר תיגרם עקב השימוש במידע השיווקי ו/או בפרסומות או ההצעות או עקב ההסתמכות עליהם או עקב החלטתך להתקשר בעסקה מחייבת עם אותם גורמים.
 9. באתר תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים או אתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיותך כמשתמש, והחברה אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אין פירושה כי תוכן האתר המקושר מהימן ו/או עדכני ו/או חוקי ו/או אמין, ולפיכך הכניסה לאתרים המקושרים והשימוש בתכנים או במידע המופיעים בהם הינה באחריותך. החברה לא תישא  באחריות לכל תוצאה שתיגרם עקב השימוש באתרים המקושרים או מהסתמכות עליהם. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי קישורים לעומדים או אתרים אחרים יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 10. האתר, לרבות התכנים והשירותים הניתנים בו, מוצעים לשימוש כפי שהם (as is) בכפוף לתנאי השימוש וללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל מין וסוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי התכנים והתגובות המתפרסמים באתר, לרבות בגין מהימנותם, דיוקם, עדכניותם, התאמתם או מגבלותיהם. השימוש באתר ייעשה, לפיכך, על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה, מצדה, לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה שתנבע מכניסתך לאתר ו/או משימושך בתכנים המופיעים באתר ו/או מהסתמכות עליהם,  והיא לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי-נוחות, עגמת נפש, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף אשר ייגרמו לך ו/או למי מטעמך בגין כך.
 11. התכנים אשר מוצגים באתר - לרבות המלצות, ידיעות, מאמרים או כתבות - אינם בגדר ייעוץ מקצועי  והחברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות אשר עלולות להיגרם למשתמש, או לצד שלישי כלשהו, עקב הסתמכות על אותם תכנים.
 12. כל משתמש שמצטרף דרך האתר לרשימת המנויים והתפוצה PassportNews לשם קבלת עדכונים וחדשות על הנעשה בעולם התיירות, התעופה והמלונאות בארץ ובעולם, נותן הסכמתו לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדואר האלקטרוני שלו, לרבות קבלת מידע, ניוזלטר, וכן הצעות, חומר פרסומי או שיווקי (להלן: "הדיוור") כל משתמש שנרשם כמנוי כאמור, יוכל בכל עת לבטל את הרשמתו באמצעות הקלקה על המקום המיועד לכך בדיוור שקיבל או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] לאחר שווידאת מול החברה כי הודעה זו התקבלה. עם קבלת ההודעה על ביטול ההרשמה תפעל החברה, לאחר מספר ימים סביר, להסירך ממשלוח הדיוור ומרשימת המינויים. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה הנך מאשר כי ידוע לך כי לעיתים עלולות להגרם תקלות בהסרה כאמור וכל עוד החברה פעלה בתום לב הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 13. באתר מתפרסמות מודעות "דרושים בתיירות", המרכזות מודעות בנוגע למשרות פנויות של סוכני נסיעות, פקידי הזמנות, נציגי מכירות, אנשי שיווק ואופרציה, פרילאנסרים, פקידי קבלה, מנהלי חשבונות בתיירות ועוד (להלן: "המודעות בנוגע למשרות") המודעות בנוגע למשרות מתפרסמות מטעם מציעי המשרות בלבד, שאינם קשורים לחברה, ועל אחריותם בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לתוכן המודעות בנוגע למשרות, ואין היא בודקת או מוודאת את הדיוק ו/או הנכונות ו/או האמיתות אותן מודעות. אין בהצגת המודעות באתר משום המלצה או עידוד או תמיכה מטעם החברה לקבלת משרה מבין המשרות המוצעות, או לתנאי ההעסקה המוצעים, ואין החברה צד לכל התקשרות הנעשית בינך ובין המפרסם או מציע המשרה.
 14. כל עבודה או משרה שתקבל בעקבות היענותך למודעה מבין המודעות בנוגע למשרות הינה תוצאה של התקשרות ישירה שתתבצע בינך ובין מפרסם המודעה באתר ו ואין החברה פועלת כמתווך או כגורם אחראי בקשר עם המשרה המוצעת, והיא לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה אשר תיגרם עקב היענות למודעה מבין המודעות בנוגע למשרות  או עקב ההסתמכות עליהם.
 15. החברה לא תהיה אחראית לגבי שינוי מועדים ו/או ביטול אירועים ו/או עיכובים בלוחות זמנים ו/או שינוי מיקום ביחס לאירועים שונים, בארץ ובעולם, המתפרסמים או המוזכרים באתר, לרבות מופעים, ירידים, פסטיבלים ואירועים אחרים. אין להסתמך על המידע המפורסם בנוגע לקיומם של האירועים ו/או למועדם ו/או למיקומם, ובאחריותך לוודא בעצמך ובמישרין את כל המתפרסם באתר בנוגע לאותם אירועים.
 16. באתר קיימת האפשרות לשלוח תגובות לכתבות ולתכנים המתפרסמים ע"י החברה ו/או מי מטעמה. אין לשלוח תגובות או טוקבקים שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור, להוות הוצאת לשון הרע או הוצאת דיבה, לפגוע בפרטיות או בשמו הטוב של כל אדם או גוף, להכיל פרסומת או מידע מסחרי, להוות עבירה על כל חוק, להוות אפליה פסולה או גזענות, לכלול מידע שקרי או מסולף או מטעה, או לכלול דברים פוגעניים, מעליבים או בוטים ו/או לפגוע בזכויות אחרות של צדדים שלישיים. החברה רשאית לסרב לפרסם תגובות אשר לדעתה אינן מתיישבות עם האמור לעיל, וכן היא רשאית להסיר ולמחוק כל תגובה כזו לאחר פרסומה, והכל לפי שיקול-דעתה הבלעדי.
 17. ככל שתעשה שימוש במערכת לשליחת תכנים ל"מוקד החדשות של פספורטניוז" באתר אתה מאשר ומתחייב כי הפרטים שמסרת נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, בתכנים שנשלחו על ידך, הן בבעלותך או בבעלות הגורם המיוצג על ידך וכי אין בתכנים אלו משום הפרה של הוראות הדין ו/או פגיעה בזכויות צד ג'. ידוע לך כי משלוח החומר או התוכן על-ידך מהווה רישיון חינם ובלתי מוגבל בזמן לחברה לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום ובכל זמן, וכן מתיר לחברה לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לך, ואתה מסכים לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין החומר או התוכן שנשלח, וכי החברה אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אתה מאשר ונותן הסכמתך לבדיקת החומר או חקירה לגביו, וידוע לך כי החברה אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אתה מאשר מתן הסכמתך לשינויים ולעריכת החומר, לרבות תיקונים ו/או תוספות ו/או השמטות. ככל שאתה פועל מטעם חברה או תאגיד או ארגון או גוף, אתה מצהיר ומאשר כי הינך מורשה ומוסמך לפעול ולהתחייב כאמור לתנאי השימוש מטעם החברה או התאגיד או הארגון או הגוף הרלוונטי, לפי העניין.
 18. החברה עושה כל שביכולתה כדי להנגיש את האתר לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לדרישות החוק. אם נתקלת בבעיית נגישות באתר, עליך לפנות אל החברה בעניין זה בדוא"ל לכתובת: [email protected] והחברה תפעל בהתאם על-מנת שהבעיה תבוא על פתרונה.
 19. ככל שתפר את תנאי השימוש באתר יהא עליך לפצות ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה אשר ייגרמו עקב ההפרה. בנוסף, יהא עליך לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדם ע"י צד שלישי כתוצאה ועקב ההפרה של תנאי השימוש על-ידך.
 20. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו, מראהו, זמינותו והיקפו, ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 21. כל תביעה או מחלוקת בקשר לאתר ו ו/או לגבי השימוש באתר ו/או לתכני האתר ו/או ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר ותידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד, ועפ"י הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו, וסמכותו של כל בית משפט זר או תחולתו של כל דין זר נשללת בזה במפורש. בשימושך באתר אתה מסכים מרצון לסמכות בלעדית זו
 22. תנאי השימוש דלעיל, יחד עם תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכם המלא בינך ובין החברה ביחס לאתר ותכניו. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש או כל חלק מהם, לפי שיקול-דעתה הבלעדי בלבד ומבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של תנאי השימוש באתר. תחילת תוקפם של התנאים החדשים תהא במועד פרסומם.

הירשמו למבזקי פספורטקרוז

וקבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות של עולם התיירות והתעופה בארץ ובעולם

מאמרים נוספים

 
מחפש...
תנו לנו לייק בפייסבוק, ותישארו מעודכנים

מומלצים בשבילך: